reduir font ampliar font

català


                 

   

Pla Municipal

L´any 2006 mitjançant un pla d´ocupació promogut per l´Àrea de Promoció Econòmica de l´Ajuntament d´Amposta, subvencionat pel Servei d´Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu, es va contractar una tècnica/dona que va elaborar un Pla Municipal de Política de Dones.

Aquest Pla està aprovat per la Junta de Govern Local de l´Ajuntament d´Amposta.


L’Ajuntament d’Amposta veu la necessitat de tenir un Pla Municipal de Polítiques de Dones, per tal de reflectir la perspectiva de gènere en les polítiques municipals i potenciar la transversalitat entre les diferents àrees municipals que treballen amb dones i així garantir una qualitat millor i més integral en l’atenció a les dones i l’abordatge de les seves necessitats.

Es planteja com un Pla obert i flexible a propostes i necessitats municipals, intentant contribuir a la millora de la situació social, política, econòmica, familiar i cultural de la ciutadania, promovent la igualtat entre homes i dones i, des d’un punt de vista de quotidianitat, tenint en compte que molts cops els processos i les necessitats de les unes i dels altres són diferents.

Les polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats parteixen d’un compromís polític i d’una necessitat evident perquè les lleis han demostrat que no són suficients per afrontar les desigualtats. És molt evident que de la igualtat legal a la real hi ha un gran tram per recórrer ja que la cultura de rols, home i dona, està molt arrelada.

El canvi d’actituds ha de partir tant de les expectatives de les persones responsables de programes municipals, com de les entitats o col·lectius de dones de cada territori i de la ciutadania en general.

De l’estudi i anàlisi de la realitat del municipi es deriva la realització del Pla Municipal de Polítiques de Dones d’on destaquen una sèrie d’objectius, que s’aniran treballant de manera gradual, d’acord amb la progressiva implantació del Pla.

Objectius:

  • Incrementar la participació laboral de les dones.
  • Conèixer la realitat de les dones en cada municipi.
  • Dur a terme actuacions encaminades a eradicar el llenguatge sexista dins i fora l’Administració; s’han d’usar sempre els dos gèneres.
  • Promoure la presència social de les dones.
  • Eradicar la violència de gènere i sensibilitzar la població sobre la cultura del respecte mutu i de l’educació democràtica.
  • Proposar actuacions favorables per tal que es comparteixin les responsabilitats familiars.
  • Promoure la qualitat de vida, la salut de les dones i el benestar físic, mental i social que comporta l’autonomia personal, solidària i joiosa.
  • Promoure les condicions que possibilitin una organització social compartida. La igualtat exigeix la paritat.
  • Potenciar les xarxes de dones.


Per més informació entrar a la web de l´Institut Català de la Dona

 

Data de publicació: 5/7/2007

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies