reduir font ampliar font

català


                 

   

Subvenció igualtat d´oportunitat entre homes i dones

Subvencions destinades a l´establiment d´un Projecte per al foment de la igualtat d´oportunitats entre homes i dones en l´àmbit de les relacions laborals a Catalunya

ÒRGAN GESTOR

Departament de Treball

BENEFICIARIS

  1. Empreses privades de més de 30 persones treballadores que reuneixin la condició d’empresari/ària.
  2. Empreses públiques i entitats autònomes públiques de més de 30 persones treballadores

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, consistent en l’elaboració i l’aplicació d’un pla d’igualtat per millorar els resultats respecte la paritat en tots els estaments jeràrquics de la seva organització.

Els projectes han d’impulsar accions i plans en relació amb els eixos de treball següents:

EIX 1: Igualtat d’oportunitats en l’accés i promoció interna a qualsevol lloc de treball dins de l’organització.

EIX 2: Igualtat en les condicions de treball i, en especial, en matèria retributiva i de condicions de seguretat i salut en el treball.

EIX 3: Redistribució del temps per millorar la conciliació de vida personal, familiar i laboral

QUANTIA DE L’AJUT

El Projecte pot ser elaborat per personal de la pròpia empresa o per encàrrec a una entitat externa especialitzada fins a un percentatge que no excedeixi del 70% de l’import subvencionat.; en ambdós casos haurà de resultar acreditada la implicació de la direcció de l’empresa i s’haurà d’acreditar la capacitació professional i especialització d’acord amb el que preveu l’article 9 d’aquesta Ordre.

L’import de la subvenció abastarà el cost degudament justificat i pressupostat de la totalitat del projecte, amb una quantitat màxima de 10.000€

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

Fins el 28 de setembre del 2007

Serveis Territorials del Departament de Treball a les terres de l’Ebre

C/ de la Rosa, 9. 43500 Tortosa

ORDRE TRE/256/2007, de 6 de juliol, (DOGC núm. 4930-20/07/2007)

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies