reduir font ampliar font

català


                 

   

Avís legal / Nota legal

 


El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l´accés a www.ampostapromocio.cat, del qual és titular l´Ajuntament d´Amposta, amb CIF P4301400J, i domicili a la Pl. de l´Ajuntament, 3-4, d´Amposta, amb codi postal 43870.

L´ús d´aquest lloc web, que l´Ajuntament d´Amposta ofereix per a facilitar l´accés públic a la informació de la que disposa, així com proporcionar serveis i tràmits dintre del seu àmbit d´actuació, implica l´expressa i plena acceptació d´aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l´usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets que es proporcionen en aquest.

Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d´aquest lloc web està subjecta a l´establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra normativa aplicable, tal i com es disposa a l´apartat de Política de Privacitat.

Condicions d´ús

L´accés a aquest lloc web de l´Ajuntament d´Amposta, així con l´ús que es pugui fer de la informació que contenen, són responsabilitat exclusiva de l´usuari. L´usuari s´obliga a accedir als llocs web i a usar els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de la informació i/o serveis oferts amb conformitat amb la normativa vigent a cada moment.

L´Ajuntament d´Amposta no es fa responsable en cap cas de l´ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer d´aquest lloc web o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d´aquest ús, inclosos els danys informàtics o virus. L´Ajuntament d´Amposta exclou qualsevol responsabilitat per qualsevol dany o perjudici al software o hardware de l´usuari que poguessin derivar-se de l´accés a aquest lloc web, així com el seu ús, transmissió, difusió, emmagatzemament de la informació o aplicacions contingudes en aquesta.

L´Ajuntament d´Amposta podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d´avís previ, les modificacions i actualitzacions necessàries sobre la informació continguda a aquest lloc web. El funcionament d´aquest està sent constantment revisat amb l´objecte que funcionin correctament els 365 dies de l´any. Tot i així no es descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que ocorrin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies similars que facin impossible, en un moment donat, l´accés al lloc web. L´Ajuntament d´Amposta invertirà tots els esforços possibles per a evitar errors i, si s´escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat possible, excloent tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats per les interrupcions o errades temporals en l´accés a aquests.

Amb la fi de millorar les prestacions d´aquest lloc web, l´Ajuntament d´Amposta es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l´usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis d´aquests, de forma unilateral.

També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d´ús així com qualsevol de les altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

L´Ajuntament d´Amposta no es responsabilitza de les eventuals errades tipogràfiques, formals o numèriques que pugui contenir aquest lloc web, ni de la exactitud de la informació continguda en aquest.

Els enllaços continguts a aquest lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals aquest no exerceix cap control. L´Ajuntament d´Amposta no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs web externs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i en conseqüència no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se, no implicant relació alguna entre L´Ajuntament d´Amposta i les persones o entitats titulars d´aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin allotjats.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s´hi desenvolupin, serà d´aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals d´Amposta.

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies